Laddar...

Miljöpolicy

Dere Fönster & Portar AB utför de flesta byggnadsarbeten samt försäljning av div. byggmaterial.

Miljöhänsyn är en central del i vår verksamhet och gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vår verksamhet.

För att ständigt förebygga och minska vår miljöpåverkan ska vi:

  • Utbilda vår personal i miljöfrågor som berör vår verksamhet.
  • Vägleda våra kunder i syfte att välja miljösmarta alternativ.
  • Minimera miljöpåverkan från våra egna resor och transporter.
  • Påverka medarbetare att bli miljömedvetna.

Källsortera avfall och minska mängden avfall.VD, Dimot Dere

2021 06 16

X