Laddar...

RETURER & GARANTIÄRENDEN

AVBESTÄLLNINGSRÄTT

Fram till dess att varan avlämnats har konsumenten rätt att avbeställa varan mot en ersättning om upp till 80% av produktens värde till säljaren.

Vid avbeställning fakturerar säljaren köparen de kostnader som uppkommit i samband med beställningen. Företag har ingen avbeställningsrätt.

Det finns ingen avbeställningsrätt på beställning- eller tillverkningsvaror.

ÅNGERRÄTT / ÖPPET KÖP

Svensk författningssamling 2005:59 Lagen om distansavtal gäller när du köper en vara eller en tjänst från Renoverahuset.se på distans via telefon eller Internet i vår e-handel. Du har enligt samma lag rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar ditt köp skall du meddela Renoverahuset.se antingen muntligt vid besök i butiken, eller per telefon eller skriftligen via internet eller post. Du måste kunna bevisa att du ångrat dig inom utsatt tid d.v.s. 14 dagar efter mottagande av varan. Du kan också använda en ångerblankett som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida eller kostnadsfritt konsultera konsumentvägledare om sådan finns i din kommun.

Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

För mer information och hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst, ring: 036-18 02 06 eller maila: kundtjanst@renoverahuset.se (svar inom 24 timmar på vardagar)

ÅNGERRÄTT/AVBESTÄLLNINGRÄTT PÅ BESTÄLLNINGSVAROR & TILLVERKNINGSVAROR

För beställning- och tillverkningsvaror eller varor som har specialmått erhålls ej någon ångerrätt eller avbeställningsrätt.

RETURER

Renoverahuset.se måste ha din information om att du ångrar köpet innan vi kan arrangera returen. Du kan alltså inte ångra och skicka tillbaka varan till renoverahuset.se direkt med vändande transport när din vara levereras. Om du ångrar dig behöver du endast betala för returkostnaden och den eventuella värdeminskning som kan ha uppkommit genom hantering av varan när varan varit i din vård. Du kan också välja att själv ordna returen till Renoverahusets butik.

Lagervaror, dvs. sådana varor vi har i lager, returneras genom att skickas direkt till Renoverahuset.se, du står själv för frakten.

Du har även möjlighet att returnera i vår fysiska butik.

RETURER AV KAKEL & KLINKER

Kontakta alltid vår kundtjänst om du ska göra en retur. Vid retur står du för risken och kostnaden, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Kakel och klinker ska returneras med den pall som levererats till er. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med.

Det kommer tillämpas ett returavdrag på 25% enligt de nya EU direktiven gällande returer som började gälla under 2014.

Det är viktigt att du uppger det shadenummer som står på paketen innan du gör en retur till oss.

Om det produkten har ett utgående shadenummer kan vi dessvärre inte godkänna någon retur.

RETURER AV PRODUKTER FRÅN TAPWELL

Kontakta alltid vår kundtjänst om du ska göra en retur. Vid retur står du för risken och kostnaden, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Vi tillhandahåller retursedel från Tapwell.

Det kommer tillämpas ett returavdrag på 20%.

DEFEKTA VAROR & REKLAMATION

När du får din vara skall du noggrant kontrollera emballage och vara. Upptäcker du skada eller annat leveransfel som t.ex. fel produkt skall du informera Renoverahusets Kundservice omgående. Vid byte av felaktigt vara skall varan returneras till Renoverahuset.se.

Du kan själv returnera varan till Renoverahusets butik. Kan du själv inte arrangera returen så skall du kontakta Renoverahusets kundservice för sakens ordnande.

Returen skall ombesörjas snarast vid upptäckt av fel på varan. Returtransporten sker på ditt ansvar och det är viktigt att du emballerar varan väl.

Du som kund är ansvarig för att returnera den felaktiga varan till Renoverahuset.se.

För mer information och hjälp med din reklamation, kontakta vår kundtjänst, ring oss:036-18 02 06 eller maila: kundtjanst@renoverahuset.se (svar inom 48 timmar på vardagar)

HANTERING AV REKLAMATIONER

Skulle du vara missnöjd med en vara eller hanteringen av ett köp önskar vi att du omedelbart kontaktar Renoverahusets kundtjänst.

Vill du emellertid hantera ärendet med opartisk aktör inblandad så står kommunens Konsumentvägledare till förfogande liksom Allmänna Reklamationsnämnden.

Sådan hjälp är kostnadsfri.

ÅTERBETALNING VID RETUR

Har betalning genomförts med t.ex. kreditkort krediteras på samma kort.

Är varan betald kontant sker återbetalning likaså kontant.

Har du handlat på faktura, så kommer fakturan att krediteras med samma belopp som returen avser.

GARANTIER

Renoverahuset.se sortiment omfattas av garantier på olika nivåer. Vid ev. åberopande av garantivillkor är det viktigt att du har dokumentation i form av kvitto eller frakthandlingar eller andra handlingar som dokumenterar ditt köp.

Alla garantier gäller i Sverige. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i produkten vid leverans.

GARANTILÄNGD

Garantier för Renoverahuset.se sortiment gäller från och med inköpsdatum alternativt leveransdatum och garantitiden är olika för varje produkt. Garantin framgår i dokument eller i specifikation för produkten. Saknas information , vänligen kontakta kundtjänst.

HANTERING AV GARANTIÄRENDE.

Primärt bedöms produktens status av Renoverahuset.se som därvid avgör om garanti skall gälla. Anses garantin gälla i det aktuella fallet repareras produkten eller ersätts med likadan eller likvärdig produkt. Renoverahuset.se står för reparationsarbete, delar och kostnader nödvändiga för reparationens genomförande. Förutsättning för garantiåtagande i form av reparation är att varan finns i Sverige.

Eventuella reparationer som inte har på förhand godkänts av Renoverahuset.se och utförts av annan ersätts ej. Om aktuell vara inte längre finns i Renoverahusets sortiment erbjuds en av Renoverahuset.se utsedd ersättningsvara. Garantiärende kan också i förekommande fall vara ett ansvar för tillverkaren och renoverahuset.se medverkar till att du får kontakt med tillverkaren.

NÄR GARANTIN INTE GÄLLER:

Garantin gäller ej om produkten förvarats/placerats i olämplig miljö, fuktigt utrymme, utomhus, i garage eller lager med stark lukt eller annan kemisk påverkan eller om produkten har använts i andra sammanhang än renodlat hemmabruk. Garantin gäller inte om produkten ha använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt. Garantin gäller inte om produkten rengjorts med fel rengöringsmetod eller felaktigt rengöringsmedel. Om produkten har särskilda skötselanvisningar och dessa inte följts gäller ej garantin. Garantin omfattar inte naturligt slitage, märken eller spår av slag/stötar eller olycka. Garantin omfattar inte heller ansvar för skador som har uppkommit efter köpet.

BRUKSANVISNINGAR

Söker du bruksanvisning eller instruktion på hur du använder de varor du köpt?

Vi försöker samla anvisningar och instruktioner i anslutning till produktinformationen.

X